Covid-19 information

 

 

 

 

 

 

COVID-19 INFORMATION

uppdaterad 2021-07-02

Från och med 2021-07-01 har Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrats, varför Västtrafik nu kör utan begränsningar i antalet passagerare ombord (det är därmed fartygets certifikat som avgör hur många passagerare vi kan ta ombord)

Kosterbåtarna kör enligt tidtabell. För att medverka till att minska smittspridningen har vi bland annat utökat våra städrutiner.

Vi tillämpar även en mer organiserad ombordstigning där vi släpper ombord passagerare i omgångar för att undvika trängsel. Vi ber dig som resenär vara uppmärksam på de instruktioner som besättningen ger. 

Vi ber dig som resenär fortsätta att visa hänsyn mot övriga resande. Håll avstånd så gott det går, även under och före ombordstigning.

 

 

COVID-19 INFORMATION

We kindly ask our passengers to respect other travellers and keep your distance to others both onboard and in the queue to the ferry (if possible).