Godstrafik till Koster

“Året om, i ur och skur”

 

 

 

 

 

 

Godstrafik till Koster

Vi utför godstransporter till Kosteröarna året runt, både enligt turlista och beställningsturer. Vi kan även utföra transporter till andra platser. Vår tilläggsplats i Strömstad är Myrens hamn, (Samma infart som Kustbevakningen) se karta. gatuadress Nils Ljungquists väg 9

Fraktbestämmelser

– Adressatens och bryggans namn skall tydligt utsättas på godset. * Farligt gods (ADR-S) skall föranmälas 24h före transport.
– Gods skall vara emballerat för att klara transport på öppet däck.

Skador uppkomna på oemballerat /bristfälligt emballerat gods ersättes ej.
– Mottagaren betalar frakt för godset. Vid avtalat fraktfritt måste fraktbetalarens adress och

– Kontaktperson meddelas till Koster Marin AB. Fraktsedel märkt ”Avsändaren betalar” godtages ej

– Nya fraktkunder ombedes vänligen lämna fullständig faktureringsadress på godset eller meddela Koster Marin AB via e-brev, brev eller telefon.

– Gods med okänd adressat mottages endast vid kontant fraktbetalning. * Fakturering sker vid månadsslut. Minsta fakturabelopp 40:-
– Fordon fraktas endast i mån av plats. Tillstånd erfordras
– För lossat gods ansvaras ej.
– Reklamation skall ske inom ett dygn.
– Reservation för force majeure.

Bokning av extratur med Kosterfärjan

Ring: 0526-20110