Tidtabeller

PRISER

Vi rekommenderar Tur- och Returbiljett eller köp i appen Västrafik ToGo för bästa pris

Biljetter till Öddö och Styrsö kan endast köpas som enkelbiljett och går ej att köpa i automaten på kajen i Strömstad

 

 

Strömstad-Koster

Tur och Retur 

(Tur- och Retur biljett löser du i automat på kajen eller ombord)

 

 

 

VUXEN

136:-

 

 

 

 

UNGDOM 7-19ÅR

 104:-

CYKEL (OBS! Tas endast med i mån av plats)

Cykel TUR & RETUR 90kr

Cykel ENKELBILJETT 50kr

KANOT 180kr ENKEL VÄG

(Avgiften tas upp ombord) 

 

Enkelbiljetter   (vuxen / ungdom)     

Vi rekommenderar Tur- och Returbiljett eller köp i appen Västrafik ToGo för bästa pris

Köp ombord / i automat på kaj  82 / 62

Västtrafik To Go    68 / 51

Kontoladdning      68 / 51 (två-zons resa, tryck ”+”)

PRIS TILL ÖDDÖ – STYRSÖ (endast enkelbiljetter)

Köp ombord 41 / 31

Västtrafik To Go 34 / 26

Kontoladdning 34 / 26 (Zon C)

 

ÖVRIG INFORMATION

Biljetten kan du köpa ombord eller i automat på kajen i Strömstad. Du kan även köpa biljett i appen Västtrafik To Go. 

Fraktavgifter:

För gods som inte är resgods uttas fraktavgift. Denna erläggs ombord enligt särskild taxa. Medtages i mån av plats.

Exempel på fraktavgift:

Cykel enkel 45:-

Cykel T/R 90:-

Kanot 180:- (enkel)

    

Familjerabatt – OBS avresa före 09:00 – 

Hela familjen (2 vuxna och medföljande skolungdom) reser dagtur T/R för 260:- förutsatt att avresa från Strömstad sker med avgång före 09:00. Återresa samma dag med valfri båt (alla reser tillsammans)

Gruppresa T/R ej vintertid

Grupp om minst 20 deltagare förbokas minst tre dagar före resan. Alla skall resa med samma avgång.

Gruppresa Vuxen T/R 100:-

Gruppresa Skolungdom T/R (7-19) 70:-

 

Västtrafikkortet

Vid byte från annat färdmedel till Kosterbåtarna måste ny avgift erläggas (separat taxa). Resa med kontoladdning kostar detsamma som att lösa T/R biljett. Områdesladdningar som gäller i Strömstad kommun gäller även på Kosterbåtarna, Skärgårdsladdning gäller inte.